Szanowni Rodzice
Od 6.06.2022 r. do 10.06.2022 r. w godz. od 7 00 do 16 00
odbywają się zapisy dzieci do przedszkoli zastępczych.
Rodzice, którzy nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom opieki
w czasie trwania przerwy urlopowej naszego przedszkola to jest
od 04.07.2022 r. do 12.08.2022 r. mogą złożyć osobiście w formie
papierowej wniosek do przedszkola pełniącego dyżur
/poniżej wykaz czynnych przedszkoli/.
Decyduje kolejność zapisu oraz potwierdzenie świadczenia pracy przez
rodziców w wyżej określonym terminie.
Wniosek – zgłoszenie dziecka do przedszkola w okresie wakacji
do pobrania ze strony internetowej przedszkola.

Wniosek do przedszkola zastępczego