Ważne !!!!

 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, a chcą

aby ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu pobierają

„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN, rodzice uprawnieni do korzystania z opieki przedszkolnej („Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym

Czytaj więcej...

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Od dnia 29.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. przedszkole zostaje zamknięte .

W tym czasie Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom pracowników medycznych i służb porządkowych, w tym żołnierzy,

funkcjonariuszy policji i

Czytaj więcej...

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 Drodzy Rodzice!

Przypominamy o konieczności przestrzegania procedury przyprowadzania i odbierania dzieci.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na punkty dotyczące:

-korzystania z urządzeń elektronicznych w trakcie odbierania dzieci,

 -zapewnienia bezpieczeństwa

Czytaj więcej...