REKRUTACJA -SKŁADANIE WNIOSKÓW

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola” na rok szkolny 2021/2022 i druk „Oświadczenie” można pobierać ze strony internetowej przedszkola(ZAKŁADKA REKRUTACJA) lub ze strony

Czytaj więcej...

REKRUTACJA

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” na rok szkolny 2021/2022

odbywać się będzie

od 08 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca

Czytaj więcej...

Ważne !!!!

 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, a chcą

aby ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu pobierają

„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN, rodzice uprawnieni do korzystania z opieki przedszkolnej („Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym

Czytaj więcej...

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Od dnia 29.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. przedszkole zostaje zamknięte .

W tym czasie Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom pracowników medycznych i służb porządkowych, w tym żołnierzy,

funkcjonariuszy policji i

Czytaj więcej...