Plan pracy

Plan Pracy Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” w Stargardzie na rok szkolny 2021/2022:

Plan Pracy RR 2021/2022