PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 Drodzy Rodzice!

Przypominamy o konieczności przestrzegania procedury przyprowadzania i odbierania dzieci.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na punkty dotyczące:

-korzystania z urządzeń elektronicznych w trakcie odbierania dzieci,

 -zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom (opieka nad dzieckiem nie może być przekazana osobie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci