Składka

Rada Rodziców informuje, że zgodnie z regulaminem ustaliła wysokość składki na cele określone w preliminarzu wydatków Rady Rodziców w roku 2021/2022 w kwocie 140 zł, płatnej w jednej lub w dwóch ratach (pierwsza do 31.10.2021r., druga do 31.01.2021r.). Składka ma charakter dobrowolny.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców :

21 1240 3901 1111 0011 0425 5813 Bank Pekao