WAŻNE

 

Wprowadza się zmiany w systemie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
Z dniem 01.06.2021 r. następuje zmiana pobierania opłaty z góry na tak zwaną rzeczywistą po zakończonym miesiącu kalendarzowym. Pierwszą odpłatność rodzic / opiekun prawny uiści
w miesiącu lipcu 2021 i będzie ona dotyczyła miesiąca czerwca 2021 wraz z ewentualnym rozliczeniem stanów z dn.31.05.2021 (tj. nadpłat bądź zaległości ).Wpłaty będą tylko przyjmowanie w postaci przelewu bankowego na dotychczasowy rachunek placówki.
Odstępuję się od możliwości wpłaty w kasie.

Każdy Rodzic otrzyma druk oświadczenia, w którym należy podać aktualne numery telefonów obojga rodziców. Na podane numery telefonów będą wysłane wiadomości SMS z kwotą należności za pobyt dziecka w przedszkolu.