Zebranie Rady Rodziców

W dniu 21 września 2022 r. /środa/ zapraszam na spotkanie Rodziców wybranych do grupowych Rad Rodziców.

Spotkanie odbędzie się o godz.16.00 w sali nr 12.

Tematem spotkania będzie:

1. Wybór Zarządu Rady Rodziców.

2. Uchwalenie „Planu Pracy Rady Rodziców”

i „Preliminarza wydatków”.

3. Sprawy bieżące.