ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

Szanowni Rodzice

Informuję, że ze względu na znaczący wzrost cen artykułów spożywczych
z dniem 1września 2022 r. zwiększona zostaje dzienna stawka żywieniowa
z 8,50 zł na 12,00 zł.
Zmiana stawki żywieniowej została dokonana zgodnie art. 106 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082
z późn.zm.) w porozumieniu z Prezydentem Miasta Stargard.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust.1 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz
maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji od 1 września 2022 r.
maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, w czasie wykraczającym wymiar 5 godzin bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,14 zł.