Opłaty za przedszkole

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY REGULOWAĆ OD 2 DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

  NA KONTO PRZEDSZKOLA:

78 1240 3901 1111 0010 3701 2932

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, a także nazwy grupy, do której dziecko uczęszcza.

PROSIMY O TERMINOWE REGULOWANIE NALEŻNOŚCI