Preliminarz wydatków

Preliminarz wydatków Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” w Stargardzie na rok szkolny 2022/2023.

Preliminarz 2022/2023