Składka

Rada Rodziców informuje, że zgodnie z regulaminem ustaliła wysokość składki na cele określone w preliminarzu wydatków Rady Rodziców w roku 2022/2023 w kwocie 180 zł, płatnej w jednej lub w dwóch ratach (pierwsza=100zł do 31.10.2022r., druga=80zł do 31.01.2023r.). Składka ma charakter dobrowolny, natomiast prosimy o wpłaty ze względu na zaplanowanie wydarzenia ważne z punktu widzenia całej społeczności przedszkolnej.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców :

21 1240 3901 1111 0011 0425 5813 Bank Pekao

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.