Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie

od 04 kwietnia 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca !!!

Liczba wolnych miejsc zostanie podana w dniu 31 marca 2022 r., po złożeniu przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” .

Szczegółowe zasady rekrutacji określa „Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich w Stargardzie na rok szkolny 2022/2023”.