Opłaty za przedszkole

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY REGULOWAĆ OD 2 DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI WCHODZENIA OSÓB POSTRONNYCH DO PLACÓWKI,
W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH MOŻNA PRZEKAZYWAĆ PIENIĄDZE NAUCZYCIELKOM –
W PODPISANEJ KOPERCIE
ZAWIERAJĄCEJ NAZWĘ GRUPY ORAZ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
OTRZYMAJĄ PAŃSTWO POTWIERDZENIE WPŁATY.

ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA PREFEROWANE SĄ WPŁATY NA KONTO:

78 1240 3901 1111 0010 3701 2932

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, a także nazwy grupy, do której dziecko uczęszcza.

PROSIMY O TERMINOWE REGULOWANIE NALEŻNOŚCI