WAŻNE!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne
z przyjęciem kandydata do przedszkola.

 

W dalszym etapie rekrutacji biorą udział zakwalifikowani kandydaci, których rodzice w terminie
od 11.05.2021 r. do 13.05.2021 r. złożą pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola drogą mailową lub dostarczą druk do urny w przedszkolu,
która znajduje się przy wejściu nr 1.

Druk „Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola” będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola, na stronie Urzędu Miejskiego i w budynku przedszkola.

Brak „Potwierdzenia woli zapisu ….” jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w dalszym procesie rekrutacji.

 

Uwaga !!!!

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola i na drzwiach przedszkola 14.05.2021r.