ZNIŻKA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice

Przypominamy Rodzicom posiadaczom Stargardzkiej Karty Mieszkańca
„Duża Rodzina” lub Karty Dużej Rodziny , że mogą skorzystać
z 50% obniżki opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki. Opłata pełna wynosi 1,14 zł za godzinę, ze zniżką opłata wynosi
0,57 zł za godzinę.
Aby skorzystać ze zniżki należy przedłożyć oryginał jednej z wyżej
wymienionych kart u nauczyciela w grupie lub u dyrektora.