Krasnale

Pszczółki

Biedronki

Delfinki

Żabki

Mądre Sowy

WAŻNE

 

Wprowadza się zmiany w systemie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
Z dniem 01.06.2021 r. następuje zmiana pobierania opłaty z góry na tak zwaną rzeczywistą po zakończonym

WAŻNE!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne
z przyjęciem kandydata do przedszkola.

 

W dalszym etapie rekrutacji biorą udział zakwalifikowani kandydaci, których rodzice w terminie
od 11.05.2021 r. do 13.05.2021 r. złożą

Czytaj więcej...

Ważne !!!

 

Drodzy Rodzice z dniem 1 maja 2021 r. wprowadzamy elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w Naszym Przedszkolu.

Każdy rodzic otrzyma imienną kartę którą należy

Czytaj więcej...